Courses

Becoming a minister of the church in the GKSA/RCSA

Prospective students that have received an inner calling to become a minister of the church in the GKSA/RCSA need to apply to the Theological School Potchefstroom. {TSP). Please pay attention to the closing date for this application.

 

  1. Contact the Registrar of the Theological School Potchefstroom to apply for admission to study for a minister in the GKSA/RCSA at tsp@gksa.co.za
  2. The Registrar will provide you with all the information needed for this process as well as the link to an online application form.
  3. Complete the application form you have received online before 30 June 2023.
  4. If you meet the requirements as set out in the prospectus you will be invited to attend an interview with the Curators of the GKSA/RCSA, as well as complete personality and aptitude assessments.
  5. Wait for confirmation from the Registrar that you have been admitted for study by the Curators of the GKSA/RCSA.

Om ʼn predikant in die GKSA te word

Voornemende studente wat ‘n innerlike roeping ontvang het om ‘n predikant in die GKSA te word, moet by die Teologiese Skool Potchefstroom (TSP) aansoek doen. Let asseblief op na die sperdatums vir aansoeke.

 

  1. Kontak die Registrateur van die Teologiese Skool Potchefstroom om aansoek te doen om toelating tot studie vir ‘n predikant in die GKSA by tsp@gksa.co.za
  2. Die Registrateur sal jou voorsien van die nodige inligting wat nodig is vir hierdie proses sowel as die skakel na ‘n aanlyn aansoekvorm.
  3. Voltooi die aansoekvorm wat jy aanlyn ontvang het voor 30 Junie 2023.
  4. Indien jy aan die nodige vereistes, soos uiteengesit in die prospektus, voldoen, sal jy genooi word na ʼn onderhoud met die kuratore van die GKSA asook persoonlikheids- en aanlegassesserings moet voltooi.
  5. Wag vir bevestiging van die Registrateur dat jy deur die kuratore van die GKSA vir studie toegelaat is.